0 SP

0918.30.86.60

HOTLINE 24/7

CPU SECONDHAND

Intel Pentium G860

Intel Pentium G860

300,000
Còn hàng
Intel Core i3 540

Intel Core i3 540

1,100,000
Còn hàng
Intel Core I5 750

Intel Core I5 750

1,080,000
Còn hàng
Intel Core I5 660

Intel Core I5 660

1,000,000
Còn hàng
CPU Intel Core i5 4570

CPU Intel Core i5 4570

2,600,000
Còn hàng
CPU Intel Core i5 3550

CPU Intel Core i5 3550

1,330,000
Còn hàng
CPU Intel Core i5 3470

CPU Intel Core i5 3470

1,240,000
Còn hàng
CPU Intel Core i3 3210

CPU Intel Core i3 3210

1,600,000
Còn hàng
CPU Intel Core i3 2130

CPU Intel Core i3 2130

1,230,000
Còn hàng
CORE i3 540

CORE i3 540

600,000
Còn hàng
CORE 2 DUO E7600

CORE 2 DUO E7600

130,000
Còn hàng
CORE i3 530

CORE i3 530

590,000
Còn hàng
CPU Intel Core i5 3330

CPU Intel Core i5 3330

1,190,000
Còn hàng
Core 2 Duo E8300

Core 2 Duo E8300

140,000
Còn hàng
Chip G6951

Chip G6951

300,000
Còn hàng
Intel Core i3 3240

Intel Core i3 3240

1
100%
Còn hàng
CORE i5 650

CORE i5 650

900,000
Còn hàng
CORE 2 DUO E8200

CORE 2 DUO E8200

100,000
Còn hàng
DUO CORE E5300

DUO CORE E5300

80,000
Còn hàng
DUAL CORE E5400

DUAL CORE E5400

80,000
Còn hàng
XEON 3070

XEON 3070

305,000
Còn hàng
XEON 3060

XEON 3060

295,000
Còn hàng
DUAL CORE E5700

DUAL CORE E5700

50,000
Còn hàng
Core 2 Quad Q6600

Core 2 Quad Q6600

420,000
Còn hàng
DUAL CORE E5800

DUAL CORE E5800

165,000
Còn hàng
CORE 2 DUO E6700

CORE 2 DUO E6700

120,000
Còn hàng
CPU Core i5 4460 TRAY

CPU Core i5 4460 TRAY

2,550,000
Còn hàng
Copyright © 2019 Thiện Tâm Computer CO.,LTD. All rights reserved.